DS RS izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva

Ljubljana, 20. 12. 2023 – Državni svet RS je na 10. izredni seji, ki je potekala 19. 12. 2023, izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. To pomeni, da bo moralo noveli ob ponovnem glasovanju podpreti 46 poslank in poslancev.

Državni svetniki so z 20 glasovi za in 8 glasovi proti izglasoval odložilni veto na zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva. Državni zbor RS bo moral o zakonu odločati še enkrat.

Zakon med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni ter omejuje višino nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, ki po novi ureditvi ne bo smela biti višja od dvainpolkratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače.

DS RS ocenjuje,da bo podaljšanje bolniške odsotnosti v breme delodajalca z 20 na 30 dni ponovno in dodatno obremenilo slovensko gospodarstvo, ki je trenutno izpostavljeno visoki ravni tveganj in negotovosti, gospodarskemu ohlajanju, visoki inflaciji, visokim cenam energije in posledicam avgustovskih poplav. To bi pomenilo veliko povečanje stroškov za gospodarstvo, po prvih ocenah skoraj 80 milijonov evrov.

Po mnenju DS RS skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila plače v breme delodajalcev ne zmanjšuje odgovornost delodajalca za delavce v smislu varnosti in zdravja pri delu, kar naj bi vplivalo na zviševanje absentizma. Le trije odstotki bolezni so posledica poškodb na delu in poklicnih bolezni, zato je toliko bolj nelogično, da morajo delodajalci prevzemati breme, za katero niso niti odgovorni niti nanj nimajo vpliva. Slovenska podjetja so v zadnjem času že obremenila s številnimi novimi oziroma višjimi dajatvami, nadaljujejo pa se tudi nenehne napovedi o uvedbi dodatnih finančnih in administrativnih bremen.

DS RS nasprotuje tudi novi omejitvi višine nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. To je po njihovi oceni neutemeljeno in med prejemnike nadomestila vnaša neenakost z vidika razmerja med vplačanimi prispevki za socialno varnost in višino izplačanega nadomestila.

 

***