Državni svetniki med drugim o ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona

Ljubljana, 11. 10. 2023 – Državni svetniki so na 10. redni seji, ki je potekala 11. 10. 2023 drugim obravnavali predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona in sprejeli mnenje k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022. Prav tako pa so obravnavali pobude državnih svetnikov in jih naslovili na pristojna ministrstva.

Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona

Državni svetniki so na pobudo državnega svetnika Leopolda Pogačarja obravnavali Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) (št. 803-01-5/2023), ki omogoča izdajo novih dovoljenj za objekte daljšega obstoja, to pa lahko predstavlja veliko grožnjo naravnemu okolju, rastlinam, živalim, naravnemu ekosistemu in naravnim vrednotam.

Državni svet poziva Ustavno sodišče, da določbo 146. člena GZ-1 prouči z vidika skladnosti s 70. (kršitev določbe o varovanju naravnih bogastev), 71. (kršitev določb o varstvu zemljišč), 72. (kršitev določb o zdravem življenjskem okolju) in 140. členom (kršitev ustavne določbe o avtonomiji občin) Ustave RS  in ugotovi, da izpodbijana določba ni v skladu z Ustavo RS.

Mnenje k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022

Državni svetniki so med obravnavo mnenja izpostavili, da je treba čim prej sprejeti Energetski koncept Slovenije in v njem opredeliti usmeritve glede energetske politike v naslednjih desetletjih ter državljanom jasno sporočiti, kako se bomo oskrbovali z energijo in po kakšni ceni.