Državni svet RS podprl predlog Energetskega zakona

Ljubljana, 18. 4. 2024Državni svetniki so na 16. redni seji, ki je potekala 17. 4. 2024 med drugim obravnavali predlog Energetskega zakona in novelo Zakona o lokalni samoupravi. Obravnavali in podprli so tudi dopolnjen predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029.


Predlog Energetskega zakona (EZ-2)

Državni svet RS je obravnaval in podprl dopolnjen predlog energetskega zakona, ki ga je DZ RS v obravnavo v osnovni različici predložila Vlada RS. Obravnavani predlog zakona je del paketa energetske nacionalne zakonodaje, ki v procesu posodobitve sledi strukturi pravnega urejanja energetskih vsebin na ravni EU.

Večina predlaganih rešitev že zdaj velja v okviru trenutno še veljavnega Energetskega zakona (EZ-1), obenem pa se obstoječa zakonska ureditev dopolnjuje glede posameznih vsebin, ki so se izkazale kot pomanjkljive oziroma zahtevajo prilagoditev novim ciljem na energetskem področju.

Državni svet je ugotovil, da sta predlagatelj zakona in matično telo Državnega zbora upoštevala pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora in predloge reprezentativnih združenj občin, kmetijskih in gospodarskih interesnih združenj ter drugih zainteresiranih deležnikov in z amandmaji izboljšala vsebino predloga zakona na način, da med drugim ne vsebuje več določbe, ki je omejevala rabo trdnih in tekočih goriv v novogradnjah v strnjenih naseljih. 


Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T )

Državni svet RS je obravnaval novelo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev DZ RS.

Predlog zakona določa obvezo vsakokratni vladi, da pred sprejemom ukrepov s področja reševanja problematike nezakonitih migracij kot so nastanitve nezakonitih migrantov in vzpostavitev azilnih domov ter njihovih izpostav, pridobi soglasje lokalnih skupnosti. Mnenje k predlogu zakona je podalo tudi Združenje občin Slovenije in ga podprlo.

Državni svetniki predloga zakona niso podprli. 

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.