Zadnji sestanek za povprečnino

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Gregorčičeva 25, Ljubljana

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

MF je sklicalo 5. sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025.

Sestanka se bo tokrat udeležil tudi predsednik Vlade.