Seminar: SOFINANCIRANJE OZIROMA FINANCIRANJE DRUŠTEV S STRANI OBČIN

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Občine in društva so neločljivo povezana v domala vseh lokalnih okoljih. Občine nastopajo kot so/financer društev, ki se preko razpisov ali na kakšen drug način prijavljajo za dodelitev sredstev s strani lokalnih skupnosti. Občine imajo različne prakse sofinanciranja, rdečo nit pri vseh občinah pa predstavljajo področni predpisi, ki natančneje določajo sofinanciranje društev in drugih nepridobitnih organizacij.

Ciljna skupina:

zaposleni v splošnih službah, računovodskih in finančnih službah,  ter druga zainteresirana javnost, ki jo tematika zanima.

Program seminarja:

  1. Zakonska podlaga za delovanje NVO(organizacija, računovodski in davčni predpisi)
  2. Vloga občin pri sofinanciranju NVO (načini financiranja, dokumentacija, nadzor,..)
  3. Aktualne novosti 2024
  4. Vprašanja in odgovori

Predavateljica:

Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih.

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Za dodatne informacije in vprašanja pišite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni