Skupna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (20. seja), Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (15. seja) in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (20. seja)

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
DS RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Kontakt: gp@ds-rs.si

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava, EPA 1056-IX (Št. 801-01-5/2023)
  2. Stališče Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Slovensko-nemške gospodarske zbornice, Advantage Austria Ljubljana.

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=191D87F569EC1CA5C1258A8D004A0904&db=pre_zak&mandat=IX&tip=doc

3. Pravno mnenje Inštituta za javno upravo za Salonit Anhovo, d.d.

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=5A8D9A4402056BD4C1258A930027B6E9&db=pre_zak&mandat=IX&tip=doc