Seja Podravskega in Pomurskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
ZOOM

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

DNEVNI RED:
1. Pozdravni nagovor predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja;
2. Pregled dela ZOS v letu 2023 in načrt dela v letu 2024
3. Razprava o aktualnih temah:
Financiranje občin – povprečnina, morebitne spremembe sistema financiranja;
Investicije – predšolska vzgoja in OŠ, športni objekti, primarno zdravstvo, kultura;
Evropska sredstva – nova finančna perspektiva, DRR, NOO, Solidarnostni sklad;
Obnova po poplavah in plazovih;
Predšolska vzgoja – priprava sprememb Zakona o vrtcih, normativi;
Decentralizacija – pokrajine, skladen regionalni razvoj;
Odprava plačnih nesorazmerij;
Migracije
4. Razno.