Sestanek v zvezi s pripravo novega Zakona o gostinstvu

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, Ljubljana

Kontakt: spela.jovanovic-gabersek@gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja predlog novega Zakon o gostinstvu. Drugačno ureditev predvideva tudi na področjih gostinstva, ki tesno zadevajo občine, med drugim obratovalni čas gostinskih obratov in kratkoročno oddajanje nastanitve gostom (oddajanje stanovanj).

Pripravljene so nekatere rešitve, katere bi ministsrtvo predstavilo, in tako pridobilo še druga mnenja in predloge.