Sestanek v zvezi s predlogom Podnebnega zakona

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Sejna soba 705, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Kontakt: Tina.Hocevar@gov.si

Javna obravnava predloga Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje, se je zaključila novembra lani.

Pred nadaljnjo obravnavo predloga MOPE želi obravnavati pripombe zato organizira sestanek z državnim sekretarjem Urošem Vajglom.