Sestanek v zvezi s predlogom novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Kontakt: gp.mvi@gov.si