Seminar: Priprava proračuna občine

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletni seminar

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Četrtek, 5. 10. 2023, od 10.00 do 12.30

Postopki priprave občinskih proračunov se bodo pričeli. Kljub utečenim praksam in strokovni usposobljenosti, še vedno lahko pride do dilem in vprašanj. Da bi bilo teh čim manj, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, katerega cilj je seznanitev z načeli poslovanja javnih financ ter z načeli financiranja občin. Predavatelj Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance, bo udeležencem v dve in pol urnem seminarju podal usmeritve pri pripravi proračunov.

Ciljna skupina seminarja so vsi zaposleni v občinskih upravah, ki upravljajo občinski proračun.

Okvirni program:

  1. Priprava proračuna občine za leto 2024 (2025)
  2. Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025
  3. Priprava, obravnava in sprejem proračuna občine
  4. Struktura proračuna in obrazložitve
  5. Pomen opredelitve ciljev in kazalnikov v proračunu občine
  • Najpogostejša vprašanja občin pri izvrševanju proračuna 2023 in stališča MF (izvrševanje, evidentiranje, zadolževanje, e-dolg,…)
  • Vpliv interventne zakonodaje za odpravo posledic naravnih nesreč 2023 na izvrševanje proračuna občine v 2023 in 2024
  • Vprašana in odgovori / Razprava

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do ponedeljka, 2. 10. 2023, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni.

Združenje občin Slovenije