Seminar: ZASTAVE-oblikovna (ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah po Sloveniji

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna izvedba

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Na seminarju vam bo novinar in operativni zastavoslovec, Stanislav Jesenovec, predstavil prepotrebno oblikovno in namensko usklajenost ter uporabo zastav občin in v občinah v Sloveniji.

Vsebina seminarja:

 • Oblikovna neusklajenost zastav: Zastave občin so nastajale v različnih obdobjih obstoja Slovenije, po različnih vzorcih in pod različnimi vplivi. Zaradi tega niso vedno usklajene z zastavo Republike Slovenije in slovensko narodno zastavo.
 • Odlok o simbolih občine: Predavatelj bo izpostavil, kaj naj vsebuje odlok o simbolih občine.
 • Pravilna uporaba zastav: Osredotočili se bomo na pravilno izhodišče za oblikovanje, opremo ter pravilen izgled zastav ob uporabi.
 • Nameščanje zastav: Raziskali bomo možne načine samostojnega nameščanja mestnih in občinskih zastav ter pravila, ko so te izobešene z drugimi zastavami v prostorih ali na prostem.
 • Ureditev prizorišč: Predavanje bo zajelo tudi ureditev prizorišč in njihove opreme z zastavami.

Vizualna podpora: Predavanje bo obogateno z več kot 150 izvirnimi avtorskimi posnetki in primerki, ki bodo pomagali razumeti, na kaj vse je potrebno biti pozoren pri uporabi simbolov v občini, vključno s prapori in banderami.

Predavatelj: Stanislav Jesenovec, operativni zastavoslovec, ki to tematiko proučuje več kot četrt stoletja kot edini v državi, zamejstvu in tujini.

K udeležbi ste še posebej vabljeni:

 • Župani in občinski svetniki: Ključno je, da so predstavniki lokalne oblasti seznanjeni s pravilno uporabo in pomenom občinskih zastav.
 • Uradniki v občinskih upravah: Še posebej tisti, ki so odgovorni za protokolarne zadeve, komunikacije in prireditve.
 • Predstavniki kulturnih ustanov: Vključno z muzeji, kulturnimi domovi, knjižnicami in drugimi organizacijami, ki pogosto uporabljajo zastave pri svojih dejavnostih.
 • Protokolarni strokovnjaki: Tisti, ki skrbijo za organizacijo uradnih dogodkov in prireditev.
 • Predstavniki društev in zvez: Vse, ki sodelujejo v organizaciji javnih in zasebnih prireditev, kjer se uporabljajo zastave.
 • Šolski predstavniki: Ravnatelji, učitelji in vodje šolskih prireditev, ki želijo svojim učencem predstaviti pravilno uporabo nacionalnih in lokalnih simbolov.
 • Medijski delavci: Novinarji in fotografi, ki poročajo o občinskih in državnih prireditvah, kjer se uporabljajo zastave.

Udeležba na seminarju bo koristna za vse, ki si prizadevajo za pravilno in spoštljivo uporabo naših simbolov ter za izboljšanje protokolarnih praks v svoji občini ali organizaciji.

Prijave in dodatne informacije: Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo na info@zdruzenjeobcin.si

Spletna prijava TUKAJ

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 7. 6. 2024.

*V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prisrčno vabljeni!