Seminar: Vse o dolgotrajni oskrbi

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Julija 2023 je bil sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, v veljavo pa je stopil z letom 2024.
Zakon je za družbo nujno potreben, tu ni dileme, saj je treba skrbi za starejše
prebivalstvo namenjati posebno pozornost. Nenazadnje pa velja opomniti tudi na
dejstvo, da bomo te storitve nekoč potrebovali prav vsi.


Zakon buri duhove in sproža vprašanja ter dileme že vse od začetka. Občine pa
predvsem zanima kaj se bo zgodilo po 1. 7. 2025, predvsem je ključno področje
financiranja. Zato smo na Združenju občin Slovenije pristopili k organizaciji seminarja,
na katerem vam bo predavateljica dr. Alenka Oven podala ključne informacije ter
odgovore na marsikatero vprašanje oz. dilemo.


Ciljna skupina: zaposleni na občinah, v katere delokrog sodi področje
socialnovarstvenih storitev in tisti, ki jih področje dolgotrajne oskrbe zanima.


Program:
*Splošna predstavitev določil Zakona o dolgotrajni oskrbi
*Ključne obveznosti občin po 1. 7. 2025
*Razprava

Predavateljica
Dr. Alenka Oven je direktorica zasebnega Inštituta za dolgotrajno oskrbo z
večletnimi praktičnimi in akademskimi izkušnjami na področju dolgotrajne oskrbe in pravnega vidika izvajanja oskrbe. Vabljena predavateljica na številnih posvetih in delavnicah in članica mednarodnih in domačih strokovnih združenj. Je avtorica številnih strokovnih publikacij.

Vaša vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete že vnaprej, in sicer do ponedeljka, 29. 4. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do
odpovedi izobraževanja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov
info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA je na voljo TU.