Seminar: Varnost otroških igrišč in športno rekreacijskih objektov (ŠRO)

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna izvedba

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Varnost otroških igrišč in športno rekreacijskih objektov (ŠRO) je pomembna. S tem kaj vse je treba postoriti, da se zadosti zakonskih kriterijem in zahtevanim standardom se soočimo šele ob pripravi na izvedbo postavitve oz. izgradnje le-teh.

Ravnanje s tovrstnimi objekti zahteva sistematičen pristop, tako v fazi načrtovanje in izgradnje, kot tudi v naslednjih fazah upravljanja in vzdrževanja. Da bi ti procesi potekali čim bolj racionalno in strokovno korektno, morajo biti vsi akterji ustrezno usposobljeni oziroma seznanjeni z aktualno zakonodajo, standardi in primeri dobre prakse. Dobrodošla pa je tudi seznanitev s primeri sodnih praks.

Cilj seminarja: Pridobitev informacij in znanj o vključevanju varnostnih zahtev v celoten proces izgradnje, od zamisli, projektiranja, priprave razpisne dokumentacije, do gradnje, nadzora in zaključnega varnostnega pregleda športnega objekta ter rednega vzdrževanja.

Ciljna skupina: vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju in upravljanju otroških in športnih igrišč ter igral.

Program:
Na kratko o zakonski ureditvi področja;  
Kateri so ključni standardi za igrala in ŠRO;  
Vrste igral in ŠRO ter skrb za varnost igral in ŠRO;  
Redno pregledovanje igral in ŠRO ter kdo to lahko izvaja;  
Vzdrževanje igral in ŠRO;  
Javni razpisi za nakup igral – na kaj mora biti občina pozorna;  
Sodne prakse v primerih nezgod, poškodb, itd?  

Predavatelj: Slavko Rudolf, edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do ponedeljka, 17. 6. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ