Seminar: Upravno poslovanje

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 

Kontakt:

Vabimo vas na ponovitev predavanja z naslovom “Upravno poslovanje” v okviru katerega bomo osvežili pravila upravnega poslovanja in predstavili temelje Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo.

Ciljna skupina:

zaposleni  na občinah na vseh področjih ter druga zainteresirana javnost, ki jo tematika zanima.

Program seminarja:

9.00 do 10.30 – zagotavljanje javnosti dela, ravnanje z dokumentarnim gradivom, prejem pošte, evidentiranje

10.30 do 10.45 odmor

10.45 do 12.15 – priprava dokumentov, odprema dokumentov, vročanje, pridobivanje podatkov

12.15 do 12.20 – odmor

12.30 do 13.15 – zbirke dokumentarnega gradiva, debata.

Predavateljica:

Dr. Bojana Zadravec Predavateljica za predmeta Javna uprava in upravno poslovanje ter Državna uprava in upravni postopek. 38 let je vodila upravne postopke. Ima več kot desetletne izkušnje pri izvajanju usposabljanj iz splošnega upravnega postopka. Usposabljanja je izvajala tudi preko Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo..

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Za dodatne informacije in vprašanja pišite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni