Seminar: Upravne takse

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Področje upravnih taks podrobno ureja Zakon o upravnih taksah (v nadaljevanju: ZUT), in sicer njihovo plačevanje za dokumente in dejanja v upravnih ter drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih.

Zavezanec za plačilo upravne takse je tisti, ki vloži vlogo in tako začne upravni ali drug postopek, za katerega je predvideno plačilo upravne takse. V kakšni višini in za katere vloge, dokumente in dejanja je potrebno plačati upravo takso pa je določeno v Taksni tarifi, ki je kot priloga sestavni del ZUT. Zavezanec pa lahko, če se izkaže za upravičeno, zahteva tudi vračilo uprave takse.

Naj gre za višje ali nižje zneske zaračunanih upravnih taks, te bremenijo občane in zato je treba biti v teh postopkih še posebej natančen, sploh pri taksah, ki niso fiksno določene.

V praksi se nedvomno pojavlja veliko vprašanj, dilem in kdaj tudi nezadovoljnih uporabnikov, zato je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z dr. Bojano Zadravec pristopilo k organizaciji spletnega seminarja, katerega cilj je, da bi zaposleni na občinskih upravah nadgradili  že pridobljeno znanje in se na ta način izognili tako dilemam kot tudi nezadovoljnim strankam.

Ciljna skupina seminarja: uslužbenci v občinskih upravah, ki vodijo upravne postopke.

Program:

  1. Splošno o stroških v upravnih taksah;
  1. Višina upravne takse in Taksna tarifa;
  2. Plačilo upravne takse:
  3. kdaj, kje in v kakšni višini,
  4. kaj v primeru, če zavezanec ne plača takse.
  5. Vračilo upravne takse:
  6. kdaj se lahko zahteva vračilo in kdaj ne,
  7. v kakšni višini
  • Vprašanja udeležencev

 Predavateljica:  dr. Bojana Zadravec.

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do petka. 1. 3. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. Na vprašanja bo odgovorjeno tekom seminarja, pisni odgovori niso možni.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni