Seminar: Razlastitve

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Vabimo vas na izjemno zanimiv seminar z naslovom “Razlastitve”, ki bo potekal pod vodstvom priznanega odvetnika, gospoda Janeza Tekavca.

Razlastitve so kompleksen pravni postopek, ki ima lahko pomembne posledice za lastnike in pravne subjekte. Na seminarju boste dobili vpogled v ključne vidike razlastitve, vključno z zakonskimi določbami, postopki in pravnimi praksami. Razlastitev je pravni institut, ki omogoča pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v javno korist. Gre za najmočnejši poseg v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico, zato je treba pri vsakem posegu skrbno pretehtati obstoj predpisanih pogojev.


Ker gre za visok standard varovanja pravice posameznika, se v praksi kažejo številni problemi, ki otežujejo in podaljšujejo trajanje postopkov.


Gospod Tekavc bo delil svoje bogate izkušnje in znanje na tem področju, vas informiral o vaših pravicah in odgovarjal na vaša vprašanja.

Iz vsebine:
1. Razlastitev kot poseg v lastninsko pravico posameznika
2. Ustavnopravni vidik razlastitve
3. Materialnopravni pogoji za razlastitev
4. Postopek razlastitve
5. Določanje in odločanje o višini odškodnine
6. Smiselna uporaba pravil o razlastitvi

Vaše prijave in morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do ponedeljka,13. 5. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.


Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.
SPLETNA PRIJAVA je na voljo TU.

*V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.