Seminar: Priprava predpisa v občini

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ki s sprejemom svojih aktov
omogoča izvajanje različnih pristojnosti, ki jih ima občina. Končni cilj vsakega
občinskega sveta mora biti sprejem na pravni podlagi kvalitetno pripravljenih
predpisov, katerih interpretacija ne bo vzbujala dvoma v zakonitost in pravilnost
predpisa. Priprava predpisa je vsebinsko in tehnično zahtevno delo, ki v praksi
povzroča nemalo težav in zahteva sodelovanje vseh odločevalcev: občinskega sveta,
delovnih teles, posebej statutarno-pravne komisije, predlagatelja predpisa, predvsem
pa strokovno podkovane občinske uprave.


Vabimo vas na strokovni seminar na temo “Priprava predpisa v občini”
Kaj boste pridobili na seminarju?

 • Spoznali boste načela normativnega urejanja in vrste pravnih aktov v občini.
 • Podrobno bomo pregledali postopek za sprejem splošnega akta, določen v
  poslovniku občinskega sveta, in sicer:
 • Vrste postopkov: Redni, Hitri, Skrajšani,
 • Posebni postopki
 • Enostopenjski in dvostopenjski postopek (prva obravnava, druga obravnava)
 • Obvezne sestavine predpisa v prvi obravnavi in drugi obravnavi,
 • Pripravo uradnega prečiščenega besedila predpisa.
 • Predstavili bomo praktične primere sprejetih predpisov ali predpisov v pripravi,
  da boste lažje razumeli postopke v praksi

Zakaj se udeležiti? Seminar je namenjen zaposlenim v občinski upravi, ki so vključeni
v pripravo predpisov. Poseben poudarek bo namenjen vlogi in pristojnostim
statutarno-pravne komisije, zato je zaželeno, da se posveta udeležijo tudi predstavniki
te komisije.


Predavateljica: Neža Vodušek, univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letno prakso na
področju lokalne samouprave, ki jo je pridobila z delom v Mestni občini Ljubljana in Službi
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ima izjemno bogato prakso
sodelovanja z občinami pri praktičnem reševanju različnih vprašanj. Po upokojitvi nadaljuje z
izobraževanji.


Prijave in dodatne informacije: Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo
na info@zdruzenjeobcin.si


Spletna prijava je na voljo TU.


Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 7. 6. 2024.


*V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi
izobraževanja.


Veselimo se vaše udeležbe in skupnega odkrivanja ključnih vidikov priprave predpisov
v občini.