Seminar: Prednosti in pasti internih pravilnikov

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
info@zdruzenjeobcin.si

Kontakt:

Bliža se konec leta in z njim idealen čas za razmislek katerim področjem bomo v prihajajočem letu namenili posebno pozornost.  Morda je čas za  nove ali le za osvežitev že veljavnih internih pravilnikov. Načini dela in poslovanja se namreč hitro spreminjajo, zato je prav da hitro spreminjamo in prilagajamo tudi pravila notranjega delovanja. Le tako smo pri delu učinkoviti, le tako so z delom zadovoljni naši zaposleni in stranke z katerimi in za katere delamo.

Vsaka organizacija si prizadeva, da bi delovne aktivnosti in zastavljene cilje opravila čim bolj optimalno, s čim boljšimi rezultati. Pri tem se vsi zavedamo, da rezultate ne dosegajo stroji in delovni pripomočki, temveč zaposleni. In prav sprejemanje ustreznih pravilnikov vsaki organizaciji pomaga, da bolj strukturirano, predvsem pa hitreje dosega vnaprej zastavljene cilje in viša poslovno odličnost.

Pri tem nam različni interni pravilniki pomagajo, če jih pišemo z namenom, da prav zaposleni lažje in hitreje uresničujejo zapisano strategijo. Zaradi vse zahtevnejšega načrtovanja, vse pogostejših razmer na katere nimamo vpliva, je vse bolj pomembno zapisati ustrezna pravila delovanja.

Prav ustrezen zapis internih pravilnikov nam pot do ciljev olajša. Kateri so torej pravilniki, ki nam pomagajo do uresničevanja ciljev, kako jih zapisati, kako o tem obvestiti zaposlene, kako jih motivirati, da delujejo po vnaprej določenih pravilih. Kadrovska oziroma pravna služba sta gotovo zadolženi za sprejem vseh teh pravil, vendar pa je dobro, da se z njihovim pomenom seznanijo tudi vodje zaposlenih.

Vabimo vas, da se udeležite tokratnega seminarja in skupaj s predavateljico:
• preverite ali imate pravilnike zapisane na način, da bodo koristili vam kot delodajalcu in vašim zaposlenim ter da bo delo prav zaradi zapisanih pravil učinkovitejše.
• se prepričajte ali vaši pravilniki upoštevajo najnovejše smernice, ki še zdaleč niso vezane samo na pravilno uporabo delovnopravne zakonodaje.
• preverite ali veste kako motivirati zaposlene, da bodo sprejeli nov ali spremenjen način delovanja
• preverite ali znate zaposlovati najboljše, ne glede na kadrovski bazen, ki je trenutno na voljo.
Ciljna skupina seminarja so zaposleni v kadrovskih in pravnih službah, vodje oddelkov, vodje zaposlenih ali tisti, ki se pripravljajo na funkcijo vodenja.

Program:

Kako naj bo zapisana sistemizacija delovnih mest, da se boste hitreje in lažje prilagajali razmeram pri svojem poslovanju? Katere so nujne in zaželjene vsebine? Kje se skrivajo pasti in katere so praktične vrednosti sistemizacije, tudi vezano na organigram organizacije?

 Kako in kam umestiti pravilnik o plačah?

 Kako zapisati pogodbe o zaposlitvi? 

 Kako nagrajevati v javnem sektorju, ko denarja za uvedbo gibljivega dela plače ni ali je zelo omejen?

 Kje dobiti rezervo za uvedbo nefinančnega nagrajevanja?

 Predstavitev meril za merjenje uspešnosti zaposlenih ? 

 Konkretni predlogi nefinančnega nagrajevanja?

 Kako zapisati pravilnik o organiziranju dela in delovnega časa?

 Pregled ostalih pravilnikov, ki so prav tako zaželeni, npr. pravilnik o štipendiranju, pravilnik o šolanju, o nagrajevanju koristnih predlogov?

 Kako kontrolirati rezultate dela zaposlenih (tudi pri delu na daljavo)?

 Pomen internega komuniciranja pri informiranju zaposlenih in pri vplivanju na njihova stališča? 

 Izvajanje kadrovske politike (načrtovanje kadrov, zaposlovanje, razporejanje, napredovanje, izobraževanje? 

 Kako nam pri optimiziranju dela pomaga kadrovski kontroling?

 Katere so kompetence 21. stoletja, kako doseči, da jih bodo zaposleni dosegli? 

Predavateljica: Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do ponedeljka, 3. 6. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni

Združenje občin Slovenije