Seminar: Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Na seminarju boste spoznali postopek ocenjevanja javnih uslužbencev in izvedba preizkusa letne ocene. Predstavljena bo izvedba napredovanj v plačne razrede ter nazive ter postopki začasnih in trajnih premestitev v lokalnih skupnostih.

Na seminarju bodo obravnavani in pojasnjeni elementi plačnega sistema, ki so podlaga za ocenjevanje, napredovanje in premeščanje javnih uslužbencev v lokalnih skupnostih. Obravnavani bodo postopki izdaje aktov ter opravil pri letnem ocenjevanju in izvedbi napredovanj skladno z veljavno zakonodajo.

15.11. je namreč rok v katerem je potrebno preveriti pogoje za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede.

Predavateljica:

Mag. Katarina Hočevar, na Fakulteti za upravo je diplomirala, specializirala in magistrirala. Od leta 1999 je zaposlena v sistemu državne uprave na področju kadrovskih in organizacijskih zadev.

Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo v spletno učilnico, obvestila, potrdilo o udeležbi in gradivo.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si

PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA  TUKAJ

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije