Seminar: Občine in videonadzor z vidika ZVOP-2 IN GDPR

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna izvedba

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

V letu 2023 sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) prinaša nove obveznosti na področju izvajanja videonadzora, prav tako pa tudi globe za njihovo neupoštevanje. Cilj je v zaščiti posameznika, ki je v današnji družbi vedno bolj podvržen nadzoru, tudi z uporabo tehnologije, kar pogosto pripelje do nedopustnih posegov v njegovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z zahtevami EU zakonodaje, ki daje posameznikom več pravic in kontrole nad uporabo osebnih podatkov.

Predavateljica bo predstavila najpomembnejše zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi videonadzora. Tema je relevantna tako za občine, ki že imajo uvedene opisane sisteme, pa bi jih želele uskladiti z ZVOP-2, in tiste, ki bi videonadzorne sisteme želele na novo vpeljati.

Ciljna skupina: zaposleni na občinskih upravah, katerih delovno področje pokriva uvedba ali izvajanje videonadzora (iz oddelkov in služb, ki upravljajo objekte, ki so predmet videonadzora, pripravljavci sklepov in gradiv za seje občinskega sveta iz področja videonadzora, odgovorni za delo z videonadzornim sistemom ter obdelavo podatkov videonadzora, odločevalci o pravicah posameznikov ter posredovanju posnetkov videonadzornih kamer ipd.) ter pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov. Vsebina predavanja je primerna tako za popolne novince kot za slušatelje s predznanjem iz področja varstva osebnih podatkov. V primeru prijav udeležencev iz gospodarskih javnih službah in zavodov, se program lahko ustrezno prilagodi.

Program: Splošno o videonadzoru;
Vsebina in obrazložitev sklepa o uvedbi videonadzora;
Opozorilne table ter objava informacij o izvajanju videonadzora na spletnih straneh;
Videonadzor dostopa v uradne službene prostore;
Videonadzor delovnih prostorov in procesov;
Videonadzor na javnih površinah (ekološki otoki, ceste, parkirišča, igrišča ipd.);
Posredovanje posnetkov videonadzornih kamer in zagotavljanje pravic posameznikom;
Varnost osebnih podatkov in pogodbena obdelava;
Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
Najpogostejši primeri kršitev, postopki Informacijskega pooblaščenca in globe.  

Predavateljica: Lucija Uršič, univ. dipl. iur. s PDI, strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov, ima na področju varstva osebnih podatkov dolgoletne izkušnje, tako v vlogi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov kot s pravnim svetovanjem na področju skladnosti poslovanja.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do četrtka 13. 6. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ