Seminar: Medgeneracijsko sodelovanje in vodenje različnih generacij

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Povprečna starost zaposlenih se zvišuje, trenutno je že skoraj 44 let. V organizacijah, kjer je fluktuacija nizka, pa se povprečna starost zvišuje še hitreje. Dejstvo torej je, da so starejši del delovnih sredin. Še vedno pa je veliko vprašanj in dilem ali za podjetja in organizacije pomenijo breme ali dodano vrednost? Prav tako kako jih motivirati, kako iz njih zvabiti vse to kar znajo in kako vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj od starejših k mlajšim in obratno?


Konkurenčne prednosti ne more zagotoviti svež kapital, ali sodobna tehnologija, temveč le motiviran zaposleni.


Za vzpostavitev sistema motiviranja, za doseganje višjih rezultatov in višjega zadovoljstva naših strank, je zato zelo pomembno, da znamo medgeneracijsko mešane strukture zaposlenih ustrezno voditi. Ker je vse več tudi funkcionalnega vodenja, ko sicer ne vodimo neposredno sodelavcev, vodimo pa različne time v različnih projektih, je poznavanje značilnosti delovanja različnih generacij še toliko bolj pomembno.
Za učinkovitost delovanja sta potrebni obe generaciji, starejša in mlajša. Stereotipi, da so starejši le breme vsakega podjetja absolutno ne veljajo. Kako torej motivirati starejšega, da bi delo opravil nekoliko drugače, z drugimi orodji ali novimi metodami, ali da bi prevzel druge delovne naloge? Starejši so velikokrat prava zakladnica znanj. Kako doseči, da bodo ta znanja pripravljeni deliti? In kako mlajše ozavestiti, da so najboljši le v sodelovanju s starejšimi?

Če vas zanima katera so tista orodja, ki nam pomagajo pri boljšem sodelovanju in vodenju sodelavcev ali strank različnih generacij, vabljeni.

Ciljna skupina seminarja so zaposleni v kadrovskih in pravnih službah, vodje oddelkov, vodje zaposlenih ali tisti, ki se pripravljajo na funkcijo vodenja. Koristno tudi za delo s strankami.

Program:
*Spoznati prednosti in slabosti starejših zaposlenih
*Spoznati prednosti in slabosti mlajših zaposlenih
*Kako biti dober vodja na osnovi poznavanja medgeneracijskih razlik
*Kako voditi s cilji starejšo in kako mlajšo generacijo (kaj »vžge« pri posamezni generaciji)
*Kako na osnovi osebnostnih lastnosti sestavljati time in kako jih voditi
*Uvajanje osebnega pristopa k motiviranju
*Pomen starejših zaposlenih pri prenosu znanj. Kako zaposlene učiti mentorstva (lastnosti mentorjev, načini prenašanja znanj)
*Kako kot vodja prenašam znanje med različnimi generacijami
*Metode obvladovanja čustev in sproščanja za lažje medsebojno komuniciranje
*Nedenarno nagrajevanje kot metoda višanja zavzetosti (načini, kdaj, kaj-tudi glede na starost zaposlenih)

Predavateljica: Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije. Zadnjih pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na programih Usposabljanja in izobraževanje zaposlenih. Piše, svetuje in predava iz področja razvoja kadrov in delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva. Vsebine predavanj so namenjene vodstvu in zaposlenim v podjetjih in organizacijah. Je vabljena predavateljica na Upravni akademiji, na Agenciji poti in Centru za poslovno usposabljanje. Je revizor pri certifikatu Družini prijazno podjetje, Starejšim prijazno podjetje, Družbeno odgovoren delodajalec.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do 4.3.2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.
SPLETNA PRIJAVA JE NA VOLJO TUKAJ.