Seminar: Ključne vsebine in vloga občinskega sveta

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Združenju občin Slovenije, vas vljudno vabi na obnovitveno spletno izobraževanje, namenjeno predstavitvi ključnih vsebin iz pristojnosti občinskega sveta ter naloge in vloge, ki so jih člani občinskih svetov pridobili z lokalnimi volitvami.
Namen izobraževanja:

  • Osnovne zakonske podlage s področja lokalne samouprave in občinski predpisi,
  • Razumevanje obveznih, izbirnih in prenesenih nalog občin,
  • Vloga občinskih javnih služb in pomen medobčinskega sodelovanja,
  • Položaj in vloga občinskega sveta ter njegova razmerja do drugih organov občine,
  • Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju na lokalni ravni in vodnik za
    integriteto funkcionarjev,
  • Temeljne vsebine občinskega proračuna in vloga občinskega sveta pri sprejemanju
    proračuna.

Predavatelja:
Dr. Franci Žohar, Inštitut za upravo
Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance

Predavatelja bosta na voljo za vaša vprašanja neposredno na seminarju, lahko pa jih
predhodno pošljete na naš elektronski naslov: info@zdruzenjeobcin.si.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 20. 5. 2024
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi
izobraževanja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.
SPLETNA PRIJAVA je na voljo TU.