Seminar: Kako zmanjšati perfekcionizem in zvišati produktivnost

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Danes uspe samo tisti, ki se zna hitro prilagajati, ki zna delovati v nepredvidenih situacijah.
Zato si vsak zaposleni želi, da bi bil sam, ali njegovi sodelavci pri delu hitri, inovativni, polni
novih idej. Da bi znali zadovoljiti stranke, ki od nas zahtevajo vse več. Tisti, ki delamo z ljudmi
ali za ljudi namreč vse bolj opažamo, da so stranke vse bolj zahtevne, kar od nas terja hitro in
učinkovito opravljanje delovnih zadolžitev.

Gotovo ste se tudi sami že srečali s sodelavcem, ali pa ste mogoče celo sami taki, da naredite
neko nalogo brezhibno, brez napak, ampak kaj, ko je teh narejenih nalog premalo. Ko delamo in
pilimo neki projekt in ga kar ne moremo spustiti iz rok. V tem času pa nam spolzijo mimo druge
prav tako pomembne zadolžitve. Danes nam prav nič ne pomaga razmišljanje, tak sem kot sem.
Vse je neka veščina, ki se jo lahko naučimo. In ja, pomembna veščina je tudi obvladovanje
perfekcionizma.

Ne dovolite, da bi bil perfekcionizem dejansko zaviralec kreativnosti, kradljivec produktivnosti
in požigalec idej. Kako se ga otresti in zvišati produktivnost zveste na delavnici.

ZAKAJ TEŽIMO K ODLIČNOSTI
➢ Kje se skrivajo razlogi, da smo danes večji perfekcionisti kot smo bili nekoč.
➢ Kako nam to lahko škoduje v času nenehnih sprememb
➢ Kako doseči, da si bomo zastavili visoke, vendar stvarne cilje
➢ Kako si zagotoviti zadovoljstvo ob uspehu
➢ Kako si zagotoviti mirnost ob neuspehu
➢ Zakaj nam pretirano visoka merila onemogočajo doseganje ciljev in delovnih zadolžitev
➢ Ali obstajajo razlike v generacijah in razlike v tipu osebnosti glede perfekcionizma

KAKO SE PERFEKCIONIZEM IZRAŽA NA DELU
➢ Perfekcionizem in izgorelost

Lestvica značilnosti, po katerih lahko prepoznamo deloholika
➢ Iz kje izhaja potreba, da moramo biti popolni? Vzroki teženj po perfekcionizmu.
➢ Prednostne lastnosti oseb, ki težijo k nenehni odličnosti
➢ Negativne lastnosti, slabosti oseb, ki težijo k nenehni odličnosti
➢ Kako perfekcionizem vpliva na odnose in timsko delo
➢ Kako vpliva na vodenje

KO SPOZNAM SEBE SPOZNAM TUDI DRUGE
➢ Posledice perfekcionizma
➢ Vpliv perfekcionizma na medosebne odnose
➢ Timsko delo in kreativnost (zakaj sami ne zmoremo toliko kot v skupini, in zakaj je
dobro, da se včasih od drugih tudi odmaknemo)
➢ Kako postaviti sebe na prvo mesto in zmanjšati perfekcionizem
➢ Obvladovanje čustev in komuniciranje sprememb
➢ Kako se lahko znebimo perfekcionističnega načina delovanja

DODANA VREDNOST DELAVNICE
➢ Test perfekcionizma (samoocenjevanje, rezultate vidi vsak sam)
Delavnica namenjena: kadrovskim in pravnim službam, vodjem oddelkov, vodjem zaposlenih ali
tistim, ki se pripravljajo na funkcijo vodenja. Zaposlenim, ki so v vlogi funkcijskih vodij, vodijo
neke delovne procese.

Predavateljica: Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE
V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi. Prav smer študija
jo je »zapeljala« v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala
v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi
delodajalca je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju
razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za
izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica pri Združenju za trgovinsko
dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije. Zadnjih pet let je
bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na programih
Usposabljanja in izobraževanje zaposlenih. Piše, svetuje in predava iz področja razvoja kadrov in
delovnopravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov
vodenja, nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva. Vsebine predavanj so namenjene
vodstvu in zaposlenim v podjetjih in organizacijah. Je vabljena predavateljica na Upravni akademiji, na
Agenciji poti in Centru za poslovno usposabljanje. Je revizor pri certifikatu Družini prijazno podjetje,
Starejšim prijazno podjetje, Družbeno odgovoren delodajalec.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi
izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do ponedeljka

  1. 5. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.
    Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si