Seminar: Javni zavodi – statusni in organizacijsko kadrovski vidik

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

JAVNI ZAVODI – STATUSNI IN ORGANIZACIJSKO KADROVSKI VIDIK

Torek, 30. 1. 2024, ob 10. uri

V Republiki Sloveniji deluje veliko število javnih zavodov, ki izvajajo javno službo na različnih področjih negospodarskih dejavnosti. Temeljni zakon, ki ureja statusna in organizacijska vprašanja, je Zakon o zavodih, za posamezna področja pa je treba upoštevati predvsem področne zakone. Javni zavodi sodijo v javni sektor in zanje na kadrovskem področju veljajo delovno pravni predpisi, plačni sistem javnega sektorja in kolektivne pogodbe, glede delovanja in upravljanja  javnih zavodov pa je treba upoštevati določbe zakona o zavodih, področnih zakonov, ustanovitvenih aktov in statutov.

Na seminarju se boste seznanili s sistemsko ureditvijo javnih zavodov, kot izhaja iz Zakona o zavodih,  z nekateri posebnostmi, ki so urejene v področnih zakonih, z osnovnimi pravili glede organizacije in kadrovskih zadev ter urejanja plač. Predstavljene pa bodo tudi nekatere ugotovitve iz revizijskega poročila Računskega sodišča glede delovanja javnih zavodov.

Iz vsebine:

•        Sistemska ureditev javnih zavodov

•        Ustanovitveni akt

•        Organi javnega zavoda

•        Splošno o delovnih razmerjih, organizaciji in plačah (uporaba predpisov in kolektivnih pogodb)

•        Pregled bistvenih ugotovitev Računskega sodišča glede javnih zavodov

Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem, ki delajo in sodelujejo z javnimi zavodi, uslužbencem javnih zavodov in vsem, ki jih tematika zanima.

Predavateljica: Štefka Korade Purg, je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.

Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do petka. 26. 1. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. Na vprašanja bo odgovorjeno tekom seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni