Seja pogajalske komisije

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Gregorčičeva 27

Kontakt:

Vabilo na sejo pogajalske komisije, ki bo v sredo, 3. julija 2024 ob 14.00 uri v veliki sejni sobi  Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika seje pogajalske komisije z dne 12. 6. 2024,
  2. Prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah,
  3. Poročilo o delu delovne skupine za usklajevanje osnutka besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.