Sedma seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za solidarno prihodnost, Dunjaksa 21, Ljubljana

Kontakt:

Dnevni red sedme seje posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo:

1. Predstavitev podzakonskih predpisov v okviru ZDOsk-1, in sicer:

  • Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
  • Pravilnik o vlogi za vpis v Register izvajalcev
  • Pravilnik o strokovnem svetu
  • Pravilnik o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe
  • Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti
  • Pravilnik o spremljanju, poročanja in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe.

2. Dogovor o datumu naslednje seje, ki bo namenjena razpravi o vsebini predstavljenih podzakonskih predpisov.

* * *