Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Klub Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Kontakt:

Razvojno konferenco organizira Državni svet RS. Dogodek bo potekal dveh panelih, in sicer:

  • prvi panel je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven,
  • drugi panel je namenjen razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Za udeležbo na dogodku je obvezna predhodna prijava na povezavi https://www.ds-rs.si/sl/form/razvojna-konf-decentralizacija , in sicer do petka, 6. 9. 2024 do 10.00. Število prijav je omejeno.

Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.