Seminar: Proces priprave projekta v NRP občine (Kaj moramo vedeti o DIIP, PIZ in IP?)

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Seminar je namenjen načrtovalcem in izvajalcem investicijskih programov.

Ciljna skupina seminarja so zaposleni na občinskih upravah, ki opravljajo naloge vezane na investicije, direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, odgovorne osebe za podpis dokumentacije, člani komisij, ki to dokumentacijo podpisujejo. Vabljeni so tudi občinski svetniki, ki se v okviru sprejemanja proračuna seznanjajo z načrtovanimi investicijami in bi se želeli podrobneje seznaniti s postopki priprave investicijske dokumentacije.

Svoje znanje in izkušnje bo z udeleženci seminarja delila Nataša Dolanc Jerman, Ministrstvo za finance.

IZ PROGRAMA:

1. Uvod in definicija pojmov (projekt, program, NRP)

2. Občine in NRP v številkah

3. Zakonodaja, pomembna za pripravo in izvedbo projektov v NRP

4. Proces priprave investicijske dokumentacije in umeščanja v proračun

5. Prikaz primera priprave DIIP-a za občinski projekt in nadaljnjega procesa spremljanja in spreminjanja le-tega

6. Čas za vaša vprašanja

Trajanje predavanja od 10.00 do 12:30, kratek odmor-10 minut ob 11-tih.

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, ker boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

ali se prijavite preko spletne prijave TUKAJ.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije