Predstavitev specifikacije za module  APPrA 

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MF, Beethovnova 11, v Ljubljani

Kontakt: gp.mf@gov.si

Ministrstvo za finance je pristopilo k prenovi aplikacije APPrA – občine  in v ta namen skupaj z izvajalcem pripravilo specifikacijo za module, ki jih bodo uporabljale občine v sistemu APPrA.