Sestanek na temo sodelovanja pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Sejna soba Ministrstva za solidarno prihodnost, Štukljeva 44, Ljubljana (1. nadstropje)

Kontakt: