Popis in inventura v občinah za 2023

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Izvedba vsakoletne inventure je obvezno in pomembno opravilo tudi v javnem sektorju. Nanj se je treba temeljito pripraviti.

Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, ko je prepozno.