Pogajanja za plačni steber javnih uslužbencev

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana

Kontakt: djs.mju@gov.s

Pogajanja za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih zavodov gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine  B v teh uporabnikih proračuna.

Dnevni red:

1.            Potrditev zapisnikov sej z dne 28.2.2024 in 12.3.2024. 

2.            Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah.