Peta seja Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
ZOS, videopovezava

Kontakt:

Na dnevnem redu pete seje Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti bo:

  1. Potrditev dnevnega reda 5. seje Odbora Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti;
  2. Potrditev zapisnika 4. seje Odbora Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, z dne 8. 3. 2024;
  3. Pogovor z državno sekretarko Evo Vodnik o predlogu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031;
  4. Razno.

* * *