MNVP informativni posvet z občinami

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Dvorana Smelt (stavba DSU d.o.o.), na Dunajski 160, 1000 Ljubljana

Kontakt: gp.mnvp@gov.si

Temi sestanka bosta:

  1. Izvajanje Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij
    z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 sprejetega na
    Vladi RS 16.5.2024,
  2. Usmeritve za pripravo vlog projektov s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter
    čiščenja odpadnih voda (Program Evropske kohezijske politike 2021 -2027).

Namen posveta je podati informacije, pojasnila in navodila v zvezi z oddajo vlog prijaviteljev za
pridobitev evropskih kohezijskih sredstev in informacije povezane s sanacijo po poplavah.