Javna predstavitev osnutka besedila Resolucije o nacionalnemprogramu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje IG, Zabrv 12

Kontakt: gp.dgzr@urszr.si

Ministrstvo za obrambo vabi na javno predstavitev osnutka besedila Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024 do 2030.
Javna predstavitev bo v ponedeljek, 20. maja 2024 ob 16. uri v prostorih Izobraževalnega
centra RS za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12.
Dnevni red:

  1. Predstavitev osnutka besedila Resolucije o nacionalnem programu varstva pred
    naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024 do 2030
  2. Vprašanja in pobude
    Dokument je objavljen na e-uprava.gov.si.