Javna naročila, ESPD in poročanje na portalu UJP JN plačila

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

V postopku oddaje javnega naročila je potrebno uporabljati različna elektronska orodja. Naročnik mora med drugim pripraviti ter ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejeti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki predstavlja predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje oziroma zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

Naročnik mora v skladu z veljavno zakonodajo na portalu javnih naročil po oddaji naročila tudi objaviti pogodbo ter o finančnih transakcijah, opravljenih na njeni podlagi mesečno poročati na portalu UJP JN plačila.


Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem seminarju, kjer bo predavateljica Maja Marinček Ilić, MJU, predstavila način priprave javnega naročila v sistemu e-JN in način priprave in pregleda obrazca ESPD.
Predviden program:

  • kaj je ESPD in čemu je namenjen
  • vsebina in zasnova ESPD
  • prikaz posameznih polj ter način izpolnjevanja in shranjevanja ESPD s strani naročnika
  • način objave pogodb in dodatkov k pogodbam na portalu javnih naročil
  • način poročanja o plačilnih transakcijah iz naslova posameznih objavljenih pogodb.

Seminar je namenjen: Strokovnim delavcem občin, ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim pomočnikom, strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil, drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.
Povezavo boste prejeli dan pred pričetkom izobraževanja na e – naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
Spletna prijava TUKAJ.