Drugi sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za finance

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si