Dogodek IPE INFO DAN 2023

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana

Kontakt: gp.mzi@gov.si

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo smo zasledili, da v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirajo dogodek IPE INFO DAN 2023, ki bo potekal v petek, 24. novembra 2023, v Hotelu Lev, in sicer od 9. do 15. ure.

Dogodek bo s pozdravnim nagovorom otvorila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek. Potem bo sledil programski del s predstavitvijo razpisnih sklopov, ki pokrivajo različna področja na Vseevropskem prometnem omrežju TEN-T, predstavljene pa bodo tudi informacije o prihodnjih razpisih za alternativna goriva v prometu in vojaško mobilnost ter o prenovi Uredbe TEN-T. Sledila bo predstavitev prioritet, za katere so razpisana sredstva IPE 2023 – Promet ter predstavitev postopkov ocenjevanja in potrjevanja prejetih vlog.

V nadaljevanju bodo predstavljeni tudi postopki za uspešno pridobitev soglasja RS, vključno s postopkom prijave in roki za oddajo vlog v Sloveniji ter postopki za potrditev okoljskih obrazcev na razpisih IPE.

Prijavite se na dogodek, kjer boste lahko pridobili ključne informacije o financiranju prometnih projektov in vzpostavili koristne stike, saj je cilj razpisov tudi povezovanje prijaviteljev v projektne konzorcije.