DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO VI. seja Delovne skupine Lokalna samouprava

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ljubljana

Kontakt: 01/230 63 32

Člani delovne skupine za lokalno samoupravo se bodo srečali na VI. seja delovne skupine v petek, 6. oktobra 2023 ob 10.00 uri na Ministrstvu za javno upravo.

Predlagan dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
  2. Seznanitev s osnutkom sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah
  3. Seznanitev z delom Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin
  4. Možnosti sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud
  5. Razno