Četrti sestanek za določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za finance

Kontakt: