6. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
DS RS, Soba 209/II, Šubičeva 4, 1000 Ljubaljana

Kontakt:

Na dnevnem redu izredne seje bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Vaše predloge, mnenja in pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do vključno 10. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.