4. Redna seja predsedstva ZOS

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Videokonferenca

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
  2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije, z dne 23. 4. 2024;
  3. Pogovor z državnim sekretarjem Marjanom Pintarjem o izzivih na področju primarnega zdravstva;
  4. Razno.

* * *