3. Redna seja predsedstva Združenja občin Slovenije

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Videokonferenca

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
  2. Potrditev zapisnika 2. redne seje predsedstva Združenja občin Slovenije, z dne 3. 4. 2024;
  3. Razprava o vsebini povabila Dogovora za razvoj regij;
  4. Razno.