27. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
V sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Kontakt: gp@ds-rs.si

Predlog dnevnega reda:
A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni
preiskavi (ZPPre-A) – skrajšani postopek, EPA 1470-IX (Št. 020-01-1/2024) –
PREDLOG ZA RAZŠIRITEV
1.    Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v
Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE), EPA 1430-IX
(Št. 320-04-1/2024)
2.    Potrditev zapisnika 26. seje komisije
3.    Razno