26. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Velika dvorana Tomšičeva, Šubičeva 4, Ljubljana.

Kontakt: gp@ds-rs.si

Predlog dnevnega reda:

1.  Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) – skrajšan postopek

2.  Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

3.  Potrditev zapisnika 25. seje komisije

4.  Razno