2. seja Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MVI, Masarykova 16, sejna soba P20

Kontakt: gp.mvi@gov.si