10. seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MSP

Kontakt:

Na dnevnem redu seje bo:

  1. Pravilnik o načinu spremljanja meril pri določitvi javne mreže izvajalcev
    dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije
  2. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne zbirke podatkov
  3. Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajneoskrbe
  4. Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi