1. Redna seja predsedstva ZOS

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
ZOOM

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
  2. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 8.12.2023
  3. Poročilo o izvedenih regijskih svetih Združenja občin Slovenije v mesecu januarju 2024;
  1. Obravnava predloga Poročila o delu Združenja občin Slovenije za leto 2023;
  2. Obravnava predloga višine članarine za leto 2024;
  3. Obravnava predloga Programa dela Združenja občin Slovenije za leto 2024;
  4. Razno.