Deveta seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Ljubljana, 5. 6. 2024 – Delovna skupina za lokalno samoupravo se je včeraj sestala  na deveti redni seji. Seje so se udeležili vsi trije predstavniki Združenja občin Slovenije, in sicer Marko Diaci, dr. Ivan Žagar in Robert Smrdelj.

Osrednja tema tokratne seje je bila  razprava o obnovi in izvedbi projektov, potrebnih za zaščito ljudi in premoženja pred naravnimi nesrečami, zato se je seje delovne skupine udeležil Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023.  

V nadaljevanju je sledila razprava o spremembi Zakona o financiranju občin. Člani delovne skupine so se seznanili tudi z dopolnitvijo povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v dvanajstih razvojnih regijah v okviru ciljev evropske kohezijske politike. Za dogovore za razvoj regij so v skladu s Programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada ter sredstva iz integralnega proračuna RS.

***